Cerca entre algunes obres concretesMot o mots de cerca

Ensayo de Gramįtica de Catalįn Moderno (1891) (vol=1, 207-329)
Contribució a la gramatica de la llengua catalana (1898) (vol=1, 333-439)
Gramįtica de la lengua catalana (1912) (vol=1, 443-946)
Gramątica catalana Curs mitją (1918) (vol=2, 220-317)
Compendio de gramįtica catalana (1929) (vol=2, 435-516)
Cątedra de Llengua Catalana (1912-1913) Apunts anņnims (vol=2, 707-771)
Curset de fončtica (1933) Apunts d'Adolf Florensa (vol=2, 773-812)
Curs superior de catalą (1934-1935) Apunts de Joan Miravitlles i Serradell (vol=2, 813-971)
Catalą superior (1937) Apunts d'Alfred Badia (vol=2, 973-1070)
Curs de catalą superior (1933-1934) Apunts de Pere Galtés i Torres (vol=2, 1071-1098)
La representació de la l palatal en catalą (1903) (vol=3, 85-94)
Qüestions d'ortografia catalana (1906 [1908]) (vol=3, 105-140)
Sobre diferents temes pendents en l'actual catalį literari (1907) (vol=3, 207-227)
Els mots ątons en el parlar de Barcelona (1913-1914) (vol=3, 229-248)
La coordinació i la subordinació en els documents de la Cancilleria catalana durant el segle XIVč (1926) (vol=3, 257-286)
Tractat d'ortografia catalana (1904) (vol=4, 69-171)
Normes ortogrąfiques (1911) (vol=4, 175-186)
Normes ortogrąfiques (1913) (vol=4, 187-206)
Normes ortogrąfiques (1914) (vol=4, 207-228)
Ortografia catalana (1925) (vol=4, 711-745)
Les principals faltes de gramątica (Manera d'evitar-les) (1925) (vol=4, 747-790)
La conjugació dels verbs en catalą (1926) (vol=4, 849-902)
"L'ensenyament del catalą" (Butlletķ dels Mestres) (1931) (vol=4, 903-929)
Gramątica catalana (1918/1933) (vol=6, 137-271)
Gramątica catalana (1956) (vol=6, 471-835)
Gramątica catalana (1946) (vol=6, 837-932)
L'Intrusa, de Maurice Maeterlink (1893) (vol=6, 963-1017)
Espectres d'Henrik Ibsen (1894) (vol=6, 1019-1189)
Interior, de Maurice Maeterlink (1898) (vol=6, 1213-1238)
Converses filolņgiques (vol=7, 133-947)
Epistolari (vol=8, 83-777)
Curs de llengua catalana per correspondčncia (vol=8, 877-931)
Textos i materials (vol=9, 77-748)


Pągina principal

 

Institut d\ universitat Pompeu Fabra Departament de Cultura
Any Pompeu Fabra