Instruccions del Cercador 2.0

Sobre les obres digitalitzades

Obres Completes de Pompeu Fabra

versió 2021


Consulta bàsica Consulta personalitzada Llista de les obres digitalitzades
  
Modalitat de cerca: Categories de les obres:
  Indiqueu la modalitat i la categoria de cerca i escriviu el mot o mots que voleu cercar.

Abans de fer la cerca, el sistema comprova que el mot que heu escrit formi part del vocabulari de les Obres Completes de Pompeu Fabra.

Si el mot no hi és, la cerca no s'inicia; el cercador emet un missatge d'error, destaca el mot en cursiva i hi afegeix dos asteriscs a la dreta
(en fer clic sobre els asteriscs es visualitza una finestra emergent amb un text explicatiu).

En les cerques de més d'un mot en la modalitat tipus O, però, la cerca segueix endavant quan un dels dos mots sí que forma part del vocabulari de les OCPF.


Institut d\ universitat Pompeu Fabra Departament de Cultura
Any Pompeu Fabra